PRÁCA S OSOBNÝM UČITEĽOM

Park House sa špecializuje na individuálnu jazykovú výuku špičkovej kvality a ponúka intenzívne kurzy, ktoré prinášajú v čo najkratšom čase tie najlepšie výsledky.

Chápeme, že každý študent má rôzne potreby a požiadavky: všeobecné, manažérske či iné profesné. Po príchode analyzujú Vaše vlastné ciele i Vaše silné a slabé stránky špecializovaní inštruktori, ktorí potom pripravia individuálny učebný plán špeciálne pre Vás.

To znamená, že budete študovať s vlastným učiteľom a postupovať svojím tempom bez toho, aby Vás rozptyľovali spolužiaci, ktorí môžu byť na inej úrovni alebo môže mať odlišné potreby ako Vy sami.     Rezervácia on-line

V našej ponuke sú dva individuálne výukové programy:
  • Park House 'Leader’:  30 hodín týždenne.
  • Park House 'Premium': 40 učebných hodín za týždeň.