Pre zarezervovanie kurzu, prosím, zadajte následujúce údaje

Vaše kontaktn é údaje
0 = zaciatocník, 10 = rodený recník
Údaje o vašej spoločnosti (prípadne)
Doprava z / na letisko
môžme pre Vás zaisti ť dopravu z / na letisko Birmingham, Manchester alebo Liverpool. Príchod v nedeľu, odchod v OL sobotu alebo v nedeľu (podľa Vašich preferencií). Cena 95 GBP za jednu cestu.
Rezervácia a platba
** V prípade neodostatocn ého poctu úcastníkov si Park House vyhradzuje právo nahradi t Vámi zvolený kurz 20 lekciami individuálnej výuky spolu so samoštúdiom pod odborným vedením.
Podmienky rezervácie
Doplňujúce poznámky
možnosti platby
Ak chcete zaplatiť rezerváciu zálohu On-line skontrolujte nižšie uvedeného políčka. Inak budeme Vás kontaktovať, akonáhle sme dostali svoje rezervácie.
If you would like to pay the full amount for your course fees, please enter the amount to pay, for example to pay £100 enter 100
Please tick to confirm you have read our privacy policy. We want to make sure you fully understand why we collect your contact details and how they will be used and stored.